Lieve Weymeis' officiële webstek

De onderwerpen van een groepstraining - live of online, worden hoofdzakelijk door mij (de trainer) bepaald. Ik bied ook projecten aan die gebruikt zullen worden. Dat is het grootste verschil met een 'Training op maat', hoewel ik ook in een groepstraining inbreng van de cursisten in het verloop van de training sterk aanmoedig.  Het trainings!chema  is zeer soepel opgesteld om beter in te spelen op de noden van de deelnemers, niet enkel Captivate-projecten kunnen 'responsive' zijn! Daarom is het ook belangrijk de grootte van de groep te beperken: normaal tot 12 voor een klas-training, en tot 6 voor een online training. Je vindt hierna een korte samenvatting van enerzijds een basistraining, en anderzijds een geavanceerde training.:

Via het contactformulier kan je een gedetailleerder curriculum aanvragen.

Basistraining

De training voor startende Captivate gebruikers focust op de drie voornaamste struikelblokken, zoals samengevat in deze blog: Challenges for Starters. Via het uitwerken van een project zal je kennismaken met de mysterieuze Tijdlijn (TImeline), die het belangrijkste Captivate instrument is voor het creëren van interactiviteit. Normaal start de kennismaking via een software simulatie, die omgezet wordt naar een klassieke 'Toon me, Laat me proberen, Test me' cursus. Op die manier ontdek je het verschil tussen interactieve en statische objecten. Je zal video, audio en animaties invoeren en het belang van Pauzeren van de tijdlijn inzien. Het tweede struikelblok is de Captivate Quiz (inbegrepen Drag&Drop): hoe is die ontworpen in Captivate, hoe kan je de diverse aspecten gebruiken en rapporteren naar een LMS. Het derde belangrijk onderwerp wordt gevormd door de krachtige Thema’'s: kleurpalet, objectstijlen, master slides, skin, al wat je nodig hebt voor een consistent design volgens de stijl van het bedrijf.  Je ontdekt ook hoe je een project kan ontwerpen dat prima oogt op alle mogelijke apparaten: desktop, laptop, tablet, smartphone. Een paar korte smaakmakers voor meer geavanceerde aspecten: je leert hoe variabelen te gebruiken en te manipuleren, werken met bestaande 'shared actions'. Shared actions zijn zoals een script-sjabloon dat je steeds opnieuw kan gebruiken.

Geavanceerde Training

Voor een dergelijke training is het noodzakelijk de reeds verworven vaardigheden (skills) te testen via een ‘self-assessment’: wat wordt verwacht als basiskennis, en eventueel wat moet worden bijgewerkt. In deze training wordt meer persoonlijke inbreng van de cursisten verwacht dan bij de basistraining (huiswerk). Om die reden is er ruimte tussen de contactsessies.  De training is opgebouwd rond circa 15 werkprojecten, waarvan sommige in de contactsessies worden gedemonstreerd, andere via een instructieschema persoonlijk worden uitgewerkt. Een individuele of groepssessie (naar wens) is gepland enige tijd na de training, op een af te spreken datum.

De volgende onderwerpen komen zeer uitvoerig aan bod: Editen en creëren van Thema's voor gewone en responsive projecten, afspraken betreffende naamgeving (ook met het oog op filtering), gebruik van interne en externe bibliotheken, uitspitten van alle mogelijkheden van multistate objecten en Drag&Drop, gebruik van variabelen,  schematische uitwerking van advanced/shared actions, en op welke basis er een keuze wordt gemaakt (veel voorkomende situaties worden in extenso uitgewerkt); problemen oplossen. Als toemaatje: op welk moment dien je JavaScript in te bedden in een Captivate project, met voorbeelden.