Lieve Weymeis' officiële webstek

Filtering (tip 2 Shared/Advanced actionq)

 

 

 

In voorbereiding voor mijn workshop in de Adobe eLearning World 2021 conferentie wil ik een aantal praktische tips toelichten, die creatie en gebruik van die actions makkelijker maken. Dit is de tweede tip:

Filtering